Centralni registar faktura. VAŽNO!
Jan27

Centralni registar faktura. VAŽNO!

Ministarstvo finansija sprovodi mere i aktivnosti u vezi sa kontrolom preuzetih obaveza u javnom sektoru što između ostalog podrazumeva evidentiranje, praćenje i izveštavanje o neizmirenim obavezama. Za obavljanje pomenutih aktivnosti ustanovljena je potreba za postojanjem centralnog registra faktura (CRF). CRF realizuje jedinstveni digitalni informacioni sistem u kome se evidentiraju sva potraživanja: javnog sektora prema javnom i...

Read More
Pišite nam