Kratak komentar Zakona o sprečavanju nasilja u porodici
Jan16

Kratak komentar Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Poslanici Narodne Skupštine Republike Srbije usvojili su novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Zakon je stupio na snagu 2. decembra 2016. godine, a primenjivaće se od 1. juna 2017. godine. Usvajanjem novog zakona, u Srbiji će doći do stvaranja sistema koji bi pružao adekvatniju zaštitu svim licima koja nisu u mogućnosti da se brane. Uveden je čitav niz novih rešenja koja su usmerena na efikasnu zaštitu od nasilja u porodici....

Read More
Priča o prometu nepokretnosti ili o agenciji za prevare “APP”
Dec27

Priča o prometu nepokretnosti ili o agenciji za prevare “APP”

Da čovek sve mora sam nije samo mediokritetski zaključak analitičara života, već postulat koji sam morala da usvojim nakon pokušaja prevare nepostojeće agencije za promet nekretninama „Miško & friends“. Od tada sam pročitala sve što je važno za učesnike u prometu nekretnina i podrobno se raspitala kako funkcioniše praksa ne bi li nekog sledećeg Miška mogla da diskretujem argumentima, a ne samo zdravom pameću. Vest da prodajem...

Read More
Sponzorstvo u medijima
Dec06

Sponzorstvo u medijima

Direktna veza privrede i medija ogleda se u sferi marketinga. Oblici oglašavanja i mogućnosti koje privredni subjekti kao klijenti u medijskom sistemu imaju na raspolaganju navedeni su u prethodnim tekstovima, a sponzorstvo, kao izuzetno efikasan način plasiranja robe ili usluga, zahteva posebnu pažnju. Reč sponzor je latinskog porekla i označava pokrovitelja, što je termin koji se često primenjuje u medijima. Prema Zakonu o...

Read More
Jezgro koje pokreće firmu napred
Nov28

Jezgro koje pokreće firmu napred

Intervju pripemila: Milica Gacin   Sektorom razvoja Konsalting Aktiv grupe poslednje dve godine rukovodi dr Jelena Rvović Jelić inovativnim pristupom u knjigovodstvenoj delatnosti. Do nedavno predavač na Fakultetu organizacionih nauka i direktorka marketinga domaćih kompanija, novu poziciju doživljava kao profesionalni izazov koji objedinjuje stručna i iskustvena znanja koja su pozicionirala Konslating Aktiv grupu među...

Read More
Upornost i entuzijazam su ključ uspeha
Nov22

Upornost i entuzijazam su ključ uspeha

Intervju pripemila: Milica Gacin   Povodom deset godina poslovanja Konsalting Aktiv grupe, predstavljamo vam intervju sa predsednikom Upravnog odbora, gospodinom Igorom Jelićem.   Pokretanje sopstvenog biznisa u domaćem poslovnom sistemu je dugi niz godina opterećeno neizvesnošću. U takvom okruženju je nastala i razvijala se knjigovodstvena firma Konsalting Aktiv grupa i s obzirom na aktuelne, još teže okolnosti, ne bi bio...

Read More
Pišite nam