Niste zaposlenom dostavili potpisan platni listić. Problem?
Feb03

Niste zaposlenom dostavili potpisan platni listić. Problem?

Poslodavac je dužan da zaposlenom prililom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun zarade! Ali šta ako poslodavac to nije uradio a isplatio je zaradu i naknadu zarade? Takođe poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obračun zarada ili naknade zarade čak ako istu nije i isplatio, odnosno isplata nije izvršena. Obračun zarada odnosno platni listić dostavlja se zaposlenom najdalje do kraja meseca za prethodni mesec i...

Read More
RAČUN JE VALIDAN BEZ POTPISA I PEČATA!
Dec14

RAČUN JE VALIDAN BEZ POTPISA I PEČATA!

Posle par godina od usvojenog Zakona o računovodstvu (Zakon je stupio na snagu 24.07.2013. godine), Ministarstvo finansija i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija izdalo je zajedničko objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa. Ovim zakonom koji je stupio na snagu 2013. godine, između ostalog je izvršeno preciziranje u smislu da računovodstvene...

Read More
Odložena primena Pravilnika o PDV evidenciji! PONOVO
Nov20

Odložena primena Pravilnika o PDV evidenciji! PONOVO

Danas 20.11.2017. godine objavljeno je zvanično saopštenje Ministarstva finansija u kome se kaže da će primena novog Pravilnika o PDV evidenciji biti odložena za šest meseci odnosno da će primena početi od 01.07.2018. godne. Takođe u saopštenju se kaže da je Ministarstvo finansija uzimajući u obzir brojne inicijative za odlaganje primene preduzeti sve potrebne radnje kako bi se primena odložila. U nastavku objavljujemo u celosti...

Read More
Bez pečata u banci
Sep11

Bez pečata u banci

U petak, 8. septembra, dočekala nas je lepa vest. Naime, od 1.oktobra privredni subjekti koji ne žele više da u poslovima platnog prometa sa poslovnim bankama koriste pečat, mogu, uz prethodno podnet zahtev, da isti prestanu koristiti. Istovremeno, svi privredni subjekti koji od oktobra podnesu zahtev za otvaranje tekuceg računa nisu u obavezi da koriste pečat u svakodnevnim poslovima sa bankom, a prevashodno u poslovima platnog...

Read More
Šta se dobija sa novim Pravilnikom o PDV evidenciji?
Aug09

Šta se dobija sa novim Pravilnikom o PDV evidenciji?

Jasna mi je namera Zakonodavca da uvede strožu kontrolu obračuna i predaje poreskih prijava Poreza na dodatu vrednost i to u potpunosti podržavam, da se u startu razumemo. Međutim, verujem da način izvršenja predviđen donetim Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV neće doneti željeni rezultat. Zakonodavac koji je predložio ovaj Pravilnik neće dobiti značajne pozitivne rezultate, na prvom mestu – teško da će...

Read More
Licence i standardi
Jul11

Licence i standardi

Zašto je važno urediti knjigovodstvenu profesiju?   Do promena u zakonodavstvu početkom 2000. godine, bila je prisutna neka zakonska regulativa koja je predviđala licence (u određenom obimu) i standarde u radu. Oni više nisu obuhvaćeni u zakonima koji regulišu ovu oblast. Šta je potrebno za registraciju te pretežne delatnosti, kao i ko može da vodi poslovne knjige, u sadašnjem Zakonom o računovodstvu nije precizirano. Naime,...

Read More
Pišite nam