NEZAKONITI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI BANKE
Apr16

NEZAKONITI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI BANKE

Želimo da sa Vama podelimo vest koja potencijalno može biti od značaja ukoliko ste ikada bili u situaciji da uzimate kredit od banke. Vrhovni kasacioni sud, kao najviša sudska instanca Republike Srbije, zauzeo je jasan stav o tome da su banke bez ikakvog pravnog osnova godinama unazad svojim klijentima naplaćivale tzv. troškove obrade kredita prilikom odobravanja istih. Sud smatra da jedini trošak kod ugovora o kreditu sme isključivo...

Read More
Niste zaposlenom dostavili potpisan platni listić. Problem?
Feb03

Niste zaposlenom dostavili potpisan platni listić. Problem?

Poslodavac je dužan da zaposlenom prililom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun zarade! Ali šta ako poslodavac to nije uradio a isplatio je zaradu i naknadu zarade? Takođe poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obračun zarada ili naknade zarade čak ako istu nije i isplatio, odnosno isplata nije izvršena. Obračun zarada odnosno platni listić dostavlja se zaposlenom najdalje do kraja meseca za prethodni mesec i...

Read More
Centralni registar faktura. VAŽNO!
Jan27

Centralni registar faktura. VAŽNO!

Ministarstvo finansija sprovodi mere i aktivnosti u vezi sa kontrolom preuzetih obaveza u javnom sektoru što između ostalog podrazumeva evidentiranje, praćenje i izveštavanje o neizmirenim obavezama. Za obavljanje pomenutih aktivnosti ustanovljena je potreba za postojanjem centralnog registra faktura (CRF). CRF realizuje jedinstveni digitalni informacioni sistem u kome se evidentiraju sva potraživanja: javnog sektora prema javnom i...

Read More
RAČUN JE VALIDAN BEZ POTPISA I PEČATA!
Dec14

RAČUN JE VALIDAN BEZ POTPISA I PEČATA!

Posle par godina od usvojenog Zakona o računovodstvu (Zakon je stupio na snagu 24.07.2013. godine), Ministarstvo finansija i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija izdalo je zajedničko objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa. Ovim zakonom koji je stupio na snagu 2013. godine, između ostalog je izvršeno preciziranje u smislu da računovodstvene...

Read More
Odložena primena Pravilnika o PDV evidenciji! PONOVO
Nov20

Odložena primena Pravilnika o PDV evidenciji! PONOVO

Danas 20.11.2017. godine objavljeno je zvanično saopštenje Ministarstva finansija u kome se kaže da će primena novog Pravilnika o PDV evidenciji biti odložena za šest meseci odnosno da će primena početi od 01.07.2018. godne. Takođe u saopštenju se kaže da je Ministarstvo finansija uzimajući u obzir brojne inicijative za odlaganje primene preduzeti sve potrebne radnje kako bi se primena odložila. U nastavku objavljujemo u celosti...

Read More
Šta se dobija sa novim Pravilnikom o PDV evidenciji?
Aug09

Šta se dobija sa novim Pravilnikom o PDV evidenciji?

Jasna mi je namera Zakonodavca da uvede strožu kontrolu obračuna i predaje poreskih prijava Poreza na dodatu vrednost i to u potpunosti podržavam, da se u startu razumemo. Međutim, verujem da način izvršenja predviđen donetim Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV neće doneti željeni rezultat. Zakonodavac koji je predložio ovaj Pravilnik neće dobiti značajne pozitivne rezultate, na prvom mestu – teško da će...

Read More
Pišite nam