Obračun zarada
Dec21

Obračun zarada

Na zarade zaposlenih poslodavac je u obavezi da na bruto zaradu zaposlenog plati porez i doprinose i to: 10% porez na zarade zaposlenih 14% doprinosa za PIO na teret zaposlenog 5,15% doprinosa za zdravstvo na teret zaposlenog 0,75% doprinosa za nezaposlenost na teret zaposlenog 12% doprinosa za PIO na teret poslodavca 5,15% doprinosa  za zdravstvo na teret poslodavca 0,75% doprinosa za nezaposlenost  na teret poslodavca. Osnovica za...

Read More
Značaj obuke i razvoja kadrova
Sep11

Značaj obuke i razvoja kadrova

Nekada se kapital smatrao jednim od najčešćih uzroka stagniranja organizacije (i, uopšte, industrija), dok se danas veruje da su to ljudi, odnosno nedostatak umeća da se regrutuju, selektuju i zadrže najbolji. Potencijal organizacionih i materijalnih resursa nemoguće je iskoristiti bez ljudskih, što ih čini najvažnijim resursima organizacije. Kada kažemo ljudski resursi (HR – Human resources) u menadžmentu, predstavljamo ljude...

Read More
Primer obračuna zarada van radnog odnosa
Jul04

Primer obračuna zarada van radnog odnosa

Na blogu Konsalting Aktiv grupe http://www.konsalting.rs/rad-van-radnog-odnosa/ pisali smo o ugovorima koji ne podrazumevaju zasnivanje radnog odnosa, kao što su: ugovor o privremenim i povremenim poslovima; ugovor o delu; ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju; ugovor o dopunskom radu. U nastavku vam dajemo tabelarni prikaz ukupnih troškova, na primeru ugovorene neto naknade od 10.000,00 RSD.     Radni Status...

Read More
Rad van radnog odnosa
Jul04

Rad van radnog odnosa

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana, postoje četiri vrste ugovora koja ne podrazumevaju zasnivanje radnog odnosa: Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, Ugovor o delu, Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, Ugovor o dopunskom radu. Njihova zajednička svojstva su da angažovani radnici nemaju status zaposlenog, postoji obaveza zaključivanja u pisanom obliku i imaju karakter drugih prihoda što znači da za sve važe...

Read More
Da li fizičko lice, koje je rezident Republike Srbije, može otvoriti devizni račun u inostranstvu?
Jun05

Da li fizičko lice, koje je rezident Republike Srbije, može otvoriti devizni račun u inostranstvu?

Rezidenti Republike Srbije, mogu držati devize na računu kod bankaka u inostranstvu u sledećim okolonostima: 1) diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Srbije u inostranstvu koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije – do iznosa neophodnog za finansiranje tih predstavništava navedenog u rešenju ministarstva nadležnog za spoljne poslove, odnosno drugog nadležnog organa; 2) domaći državljani zaposleni u...

Read More
Pod kojima uslovima osnivač strano lice u Srbiji ne plaća doprinose?
Jun05

Pod kojima uslovima osnivač strano lice u Srbiji ne plaća doprinose?

Odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da se osiguranicima samostalnih delatnosti smatraju, između ostalih, lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava u skladu sa zakonom, koji u njima rade, bez obzira da li su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač, odnosno član. Ako je strano fizičko lice osigurano po osnovu zaposlenja u nekoj od država potpisnika međudržavnog ugovora o...

Read More
Pišite nam