Proces registracije kompanije u UAE i potrebna dokumentacija
Dec05

Proces registracije kompanije u UAE i potrebna dokumentacija

U tekstu Registrovanje kompanija u UAE  pisali smo o 3 tipa kompanija koje možete registrovati, sa posebnim osvrtom na Limited kompaniju (između ostalog o prednostima i nedostacima osnivanja, kao i ograničenjima u pogledu biznis aktivnosti). Takođe smo najavili predstavljanje samog procesa registracije i potrebne dokumentacije. U ovom tekstu se, pored toga, možete informisati i o mogućnostima otvaranja računa u lokalnim UAE bankama i...

Read More
Registrovanje firme u UAE
Nov09

Registrovanje firme u UAE

  Generalno postoje 3 tipa kompanije koje možete registrovati u UAE: 1) Free Zone company (FZE, FZC) 2) International company (Limited) 3) Mainland company (LLC) Predstavićemo vam drugi tip s obzirom da može biti interesantan našim privrednicima pre svega zbog troškova osnivanja i održavanja, kao i mogućnosti 100% vlasništva nad kompanijom. Registrovanje Limited kompanije Limited kompanije takođe se registruju u nekim od...

Read More
Prednosti ulaska u sistem PDV-a
Sep10

Prednosti ulaska u sistem PDV-a

Primena sistema obračuna poreza na dodatu vrednost(PDV-a) počela je zvanično  01.01.2005. godine i time smo ušli u jedan kvalitativno nov sistem fiskalnog zahvatanja. Ovim je zamenjen postojeći sistem koji je funkcionisao dugi niz godina, pod nazivom – porez na promet. Sistem poreza na promet je podrazumevao rešenje obračuna primenom određenih propisanih stopa pri svakom ostvarenom prometu, čime se dolazilodo iznosa koji je na...

Read More
Dokumentacija potrebna za osnivanje privrednog subjekta
Aug30

Dokumentacija potrebna za osnivanje privrednog subjekta

Za osnivanje privrednih subjekata potrebno je prilikom podnošenja zahteva APR-u priložiti sledeću dokumentaciju: – za društvo sa ograničenom odgovornošću: registraciona prijava dokaz o uplati naknade za registraciju dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz Registra u kome je registrovano pravno lice) akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača...

Read More
Biznis plan
Aug17

Biznis plan

Biznis plan je dokument  koji sadrži sve segmente jednog poslovnog poduhvata ili projekta.  Biznis planom se prikazuje šta se želi postići i na koji način da se zacrtani ciljevi realizuju. Kada preduzeće želi da proširi svoje poslovanje, da realizuje nove projekte ili kada se osniva preduzeće tada je neophodno sastaviti biznis plan.Biznis plan koristimo iu situacijama kada preduzeće nema dovoljno finansijskih sredstava pa je potrebno...

Read More
Nove usluge Konsalting Aktiv grupe: osnivanje firmi u inostranstvu i osnivanje predstavništava u Srbiji
Jan19

Nove usluge Konsalting Aktiv grupe: osnivanje firmi u inostranstvu i osnivanje predstavništava u Srbiji

Ukoliko želite da prošite poslovanje Vaše kompanije van granica Srbije, od januara 2016.godine taj posao možete bez bojazni prepustiti nama. Završite postupak osnivanja firme u inostranstvu brzo i pozdano, i iskoristite mogućnost pružanja neophodne podrške tokom poslovanja/održavanja firme, koju smo takođe uvrstili u našu ponudu. Bilo da se odlučite za otvaranje firme u Evropi, SAD, Aziji ili pak na Bliskom Istoku, naš tim iskusnih...

Read More
Pišite nam