Što veća plata to manji porez!
Dec29

Što veća plata to manji porez!

Da li znate da možete, u skladu sa zakonskom regulativom, prilikom isplate zarade da platite poreze i doprinose samo 15tak procenata umesto standardnih 65% i da sve to uradite bez prekršaja bilo kog Zakona? Zakonom o doprinosima predviđena je jedna interestna mogućnost koja kaže da se doprinosi plaćaju na najvišu petostruku prosečnu zaradu u Republici Srbiji, koja trenutno iznosi oko 300 hiljada dinara. Drugim rečima, bez obzira da li...

Read More
Novogodišnji pokloni za decu
Dec14

Novogodišnji pokloni za decu

Zakon o radu predvideo je mogućnost da poslodavac može deci zaposlenog, starosti do 15 godina života, da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen Zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana. Takođe je propisano da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu poklona deci zaposlenih, povodom Nove godine i Božića do 9.166 dinara godišnje po detetu (starosti do 15...

Read More
Jubilarna nagrada zaposlenima
Dec12

Jubilarna nagrada zaposlenima

Zakon o radu je takođe predvideo mogućnost da poslodavac, svojim Opštim aktom (Kolektivnim ugovorom ili Pravilnikom o radu), odnosno Ugovorom o radu, može da utvrdi pravo na isplatu jubilarne nagrade zaposlenom. Utvrđivanje uslova i rokova za dodelu jubilarne nagrade, kao i njene visine, spada u domen celishodnosti i opredeljenja donosioca Opšteg akta. Zakonom o porezu na dohodak građana propisana su  poreska oslobođenja za ovakav vid...

Read More
Od Nove godine nove dodatne evidencije PU – novi PDV izveštaji!
Oct21

Od Nove godine nove dodatne evidencije PU – novi PDV izveštaji!

  Ministartvo finansija je donelo Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencija o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, 28. 09. 2016. objavljen je u „Sl. Glasniku RS“ br. 80/2016. od 30. septembra 2016. godine. Na snagu stupa osam dana od objavljivanja, dok puna primena Pravilnika počinje sa 01. 01. 2017. godine. Zakonom o PDV  koji je stupio na snagu 15. 10. 2015. godine, najavljena je ova izmena. Novi...

Read More
PDV se može odbiti i bez potpisa i pečata na računu
Oct20

PDV se može odbiti i bez potpisa i pečata na računu

S obzirom na to da potpis i pečat izdavaoca računa nisu obavezni elementi računa, što znači da račun može, ali ne mora da sadrži potpis i pečat, obveznik PDV koji poseduje račun prethodnog učesnika u prometu, koji ne sadrži potpis i pečat izdavaoca računa, ali sadrži sve propisane elemente, na osnovu tog računa ima pravo na odbitak prethodnog poreza.  “Obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat za promet dobara i usluga prethodnog...

Read More
Prednosti ulaska u sistem PDV-a
Sep10

Prednosti ulaska u sistem PDV-a

Primena sistema obračuna poreza na dodatu vrednost(PDV-a) počela je zvanično  01.01.2005. godine i time smo ušli u jedan kvalitativno nov sistem fiskalnog zahvatanja. Ovim je zamenjen postojeći sistem koji je funkcionisao dugi niz godina, pod nazivom – porez na promet. Sistem poreza na promet je podrazumevao rešenje obračuna primenom određenih propisanih stopa pri svakom ostvarenom prometu, čime se dolazilodo iznosa koji je na...

Read More
Pišite nam