Jezgro koje pokreće firmu napred

Intervju pripemila: Milica Gacin

 

Sektorom razvoja Konsalting Aktiv grupe poslednje dve godine rukovodi dr Jelena Rvović Jelić inovativnim pristupom u knjigovodstvenoj delatnosti. Do nedavno predavač na Fakultetu organizacionih nauka i direktorka marketinga domaćih kompanija, novu poziciju doživljava kao profesionalni izazov koji objedinjuje stručna i iskustvena znanja koja su pozicionirala Konslating Aktiv grupu među prepoznatljive lidere u domaćem poslovnom sistemu.

Da je lični rast preduslov korporativnog progresa, dokazuje svojom impresivnom biografijom: diplomirala je na dva fakulteta, magistrirala, doktorirala, autor je pet knjiga (četiri iz oblasti literarnog stvaralaštva i jedne monografske publikacije), autor je/koautor devetfb_img_1479819194714 stručnih radova (iz oblasti menadžmenta, medija i etike). Paralelno sa brojnim profesionalnim obavezama pohađa i postdoktorske studije na Univerzitetu u Ljubljani i završava pripreme za objavljivanje svoje šeste knjige, a u razgovoru povodom obeležavanja deset godina Konsalting Aktiv grupe ukazuje da je razvoj kategorija koju uvek treba posmatrati šire od uobičajenih tumačenja:     

“Razvoj kompanije ne treba vezivati samo za eventualni profitni potencijal, već ga treba posmatrati kao preduslov opstanka. Primena novih znanja na organizacionu strukturu, procese rada, kvalitet usluga, internu i eksternu komunikaciju, zahtevaju stručnost i svakako sistemski pristup.

Napretkom tehnologije i naučno-tehnoloških inovacija, a sa tim i podizanje nivoa svesti o značaju primene proračunatih i dokazano efikasnih formula nauke proverenih i empirijski, krećemo se, nekad brže, nekada sporije, ali uvek napred, ka cilju. Kontinuirano praćenje novina u odgovarajućim naučnim disciplinama je neophodno, tako učimo, a zatim osmišljavamo procedure kako bi naučeno primenili u praksi. Time obogaćujemo znanje, najvredniji resurs organizacije.”


Kako biste definisali strateški cilj Sektora za razvoj i kako ga realizujete?

Ostvarivanje održive konkurentske prednosti Konsalting Aktiv grupe.          

Analiziramo i predlažemo poboljšanja svih procesa koji mogu da doprinesu prepoznatljivost na tržištu, jačanju reputacije firme i korporativnog imidža, visokom nivou kvaliteta svake pružene usluge, zadovoljstvu zaposlenih i klijenata, većoj produktivnost, novim idejama i projektima. Brinemo o jedinstvenom nastupu firme i svih predstavnika i pažljivo biramo kadrove kako bi Konsalting tim činili obrazovani, odgovorni i vredni ljudi, koji poštuju profesionalne i etičke kodekse u radu.

Danas kada poslujemo u sistemu u kome je izvesna samo neizvesnost, realizujemo ovaj cilj, pre svega, akumulacijom znanja. Znanje nije samo najvažniji resurs organizacije, već i jedini siguran izvor održive konkurentske prednosti. Tako, ujedno, stvaramo i najvredniji kapital firme koji ima neograničen potencijal rasta.

 

Koje ste prve korake preduzeli kao direktor razvoja, a koji su najnoviji?

Prvi korak je obuhvatio redizajniranje loga. Dodati su novi elementi, ali i zadržani neki od postojećih, pre svih prepoznatljivo slovo “K” koje je pravno zaštićeno kao žig kompanije. Nakon novog, modernijeg rešenja, usledio je obiman rad na izradi nove internet prezentacije firme. To nije obuhvatilo samo dinamičniji i savremeniji dizajn, već i kreiranje potpuno novog korporativnog sadržaja i detaljnog portfolija usluga. U istom periodu je usledio još jedan, takođe veliki i zahtevni projekat, Konsalting bilten. Pored toga što smo bili idejni tvorci ovog kompanijskog magazina, u realizaciji smo preuzeli ulogu i autora, koautora, redaktora i urednika, a aktivno smo učestvovali i u tehničkom prelomu.

Neki od najnovijih koraka je nedavno pokrenut portal info.konslating. Ovaj sajt, nastao kao nadgradnja korporativnog bloga, namenjen je informisanju posetilaca o novostima u našem poslovanju, ali i važnim pitanjima iz oblasti knjigovodstva, poreza, ekonomije, privrednog prava, ljudskih resursa i drugih. U pripremi je i proširenje usluga koje pruža Konsalting Aktiv grupa, i ulazak na jedno potpuno novo tržište za nas.

 

Koje ste ključne promene uveli u unutrašnjoj organzaciji Konsalting Aktiv grupe?

Mnogo ih je, a ako bismo se fokusirali samo na upravljanje ljudskim resursima, reč je o nizu aktivnosti i novih procesa. Novina je da proceduru selekcije kandidata sprovodimo u tri koraka: dva intervjua i testiranje. Tome uvek prethodi detaljna analiza posla, definisanje dužnosti, odgovornosti i zadataka određenog radnog mesta. Na taj način imamo mnogo veće šanse za odabir pravih ljudi sa odgovarajućim znanjima, veštinama i  sposobnostima.

Podjednako je važno i kreirati načine zadržavanja najboljih kadrova i podsticanja lojalnosti firmi. Zato vodimo računa o njihovoj edukaciji, obuci, kao i pravičnoj evaluaciji rada koju prati sistem nagrađivanja. Takođe smo sistematizovali nova radna mesta za koja se, s obzirom na razvoj firme, po prvi put ukazala potreba.

 

Šta su najveći izazovi daljeg napretka firme?

Postoji mnogo faktora koji mogu biti uzrok raznih izazova, često satkanih tako da budu smetnja razvoju: tržište, zakonska regulativa, ekonomska politika, finansijske institucije, socio-kulturološki faktori, a onda i konkurencija, tržište rada, klijenti, zaposleni.

Najveći izazov su ljudi. Oni su pokretači razvoja, ali, nažalost, često i kočnica. Veoma je važno kako svaki čovek koji se nalazi u lancu procesa rada primenjuje ono što zna, ali i kako shvata promene: da li kao uslov napretka ili bezrazložni stres. Ako zaposleni ne voli promene, plaši ih se,ne prihvata, a nekad i sabotira, imate problem. Takvi ljudi ne napreduju i nažalost, to ne vide kao svoju slabost. U kompaniji stoga moramo promišljeno, svrsishodno i odlučno da podstičemo ljude koji vode razvoju i zahvalimo se na saradnji onima koji čine sve da sagrade prepreke, kao i onima koji posvećivanje razvoju vide kao gubljenje vremena.

 

Šta Vaš koncept razvoja firme objedinjuje za narednih deset godina?

Znanje, rad i red.

 

 

Author: Konsalting Saradnici

Pišite nam