Odložena primena Pravilnika o PDV evidenciji! PONOVO

pravilnik o pdv evidenciji odlozen ponovoDanas 20.11.2017. godine objavljeno je zvanično saopštenje Ministarstva finansija u kome se kaže da će primena novog Pravilnika o PDV evidenciji biti odložena za šest meseci odnosno da će primena početi od 01.07.2018. godne. Takođe u saopštenju se kaže da je Ministarstvo finansija uzimajući u obzir brojne inicijative za odlaganje primene preduzeti sve potrebne radnje kako bi se primena odložila.

U nastavku objavljujemo u celosti saopštenje Ministarstva finansija:

“Радна група чији су чланови представници Привредне коморе Србије и Министарства финансија, донела је нови Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ. Током његове израде уважени су коментари и сугестије које су привредни субјекти доставили Министарству финансија посредством удружења, асоцијација, савеза и других организација.

Oчекује се да нови правилник о ПДВ евиденцији унапреди рад пореских органа, тако што ће повећати ефикасност контроле пореских обвезника и брже препознати оне који не примењују пореске прописе, односно лакше утврдити којим пореским обвезницима се може извршити повраћај ПДВ без одласка у контролу. Створиће се услови за подизање квалитета управљања повраћајем ПДВ, као и за смањење трошкова администрирања како Пореске управе, тако и пореских обвезника.

Саставни део правилника је јединствени преглед обрачуна ПДВ – Образац ПОПДВ који треба да обезбеди једнообразно исказивање података свих пореских обвезника, а све у циљу утврђивања тачне пореске обавезе и елиминисања евентуалних грешака. Нови образац има знатно мање позиција у односу на образац прописан претходним Правилником тј. нешто више од 70 у односу на 130, што ће олакшати рад пореских обвезника и смањити трошкове администрирања. С тим у вези, а у циљу отклањања евентуалних недоумица и грешака при исказивању података у новом Обрасцу ПОПДВ, у Пореској управи у току су активности на изради корисничког упутства које ће пореским обвезницима олакшати пословање.

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ објављен је у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, број 90/2017, са почетком примене од 1. јануара 2018. године.

Узимајући у обзир иницијативе да се почетак примене Новог правилника о ПДВ евиденцији одложи за 1. јул 2018. године, Министарство финансија предузело је све потребне активности како би се исте уважиле а предметна измена биће саставни део измена Закона о ПДВ чије се усвајање планира до краја текуће године.

 

Konsalting Aktiv grupa
Vaša knjigovodstvena kuća

Author: Konsalting tim

Pišite nam