Sponzorstvo u medijima

Direktna veza privrede i medija ogleda se u sferi marketinga. Oblici oglašavanja i mogućnosti koje privredni subjekti kao klijenti u medijskom sistemu imaju na raspolaganju navedeni su u prethodnim tekstovima, a sponzorstvo, kao izuzetno efikasan način plasiranja robe ili usluga, zahteva posebnu pažnju.

Reč sponzor je latinskog porekla i označava pokrovitelja, što je termin koji se često primenjuje u medijima. Prema Zakonu o oglašavanju, sponzorstvo je „svaki vid finansiranja ili druge podrške sponzora drugom pravnom ili fizičkom licu ili njegovim aktivnostima u cilju promocije sponzorovog imena, naziva ili žiga, aktivnosti i proizvoda.“

k9iv9tpUkoliko imate nameru da se pojavite kao sponzor određenog medijskog sadržaja, početni korak jeste istraživanje pomoću kog ćete utvrditi kojoj ciljnoj grupi je namenjena emisija, koji obrazovni i starosni profil ljudi je gleda, koliki je udeo gledanosti, da li vašem proizvodu ili usluzi odgovara žanr, termin emitovanja emisije. Neka vas ne brine što je reč o ozbiljnom, stručnom i skupom poslu, agencija kojoj ćete se obratiti ili emiter već raspolažu ovim podacima. Druga stavka koja ne bi trebalo da vas obeshrabri jeste cena sekundi odn. sponzorskog paketa, jer važi nepisano pravilo da se uz navedene cene odobrava popust.

Kada obavite analizu ovih podataka, argumentovano ćete doneti odluku o sponzorisanju određenog medijskog sadržaja. Važno je da znate da se ne mogu sponzorisati vesti i drugi informativni sadržaji, u šta ne spadaju sportske vesti i izveštaji o vremenskoj prognozi.

Šta preduzeće kao sponzor emisije dobija? Pre svega, integrisanu promociju koja obuhvata nekoliko elemenata. Svaki emiter je dužan da na početku i kraju emisije navede sponzora. Dakle, emisije počinju i završavaju se imenom vaše kompanije koje se izgovara, vidi se logo ili drugi prepoznatljivi znak. I u toku emisije je moguće da se još jednom ili više puta vidi i čuje ime kompanije koja je sponzor, a svakako će se tokom emisije prikazati prilog o sponzoru ili će biti emitovana reklama u reklamnom bloku. Dozvoljeno je i plasiranje proizvoda u toku medijskog sadržaja. Sumirano, reč je o sistematizovanom pristupu koje omogućava kvalitetnu promociju.

Na koji način će biti predstavljen sponzor zavisi od uređivačke politike i kreativnosti medijskih profesionalaca. Iako kompanije koje se odluče na sponzorstvo suštinski omogućavaju opstanak određene emisije, ne znači da mogu da utiču na kreiranje sadržaja ili eventualno ugroze kredibilitet emisije.

Zakonska regulativa ne dozvoljava sponzorima da utiču na kreiranje audio-vizuelnih sadržaja i raspored prikazivanja, ali u praksi se sponzor i autorski tim emisija dogovaraju na koji način će se plasirati proizvod ili usluga koju klijent želi da promoviše i poveća svoju prodaju. Medijska preduzeća danas teško opstaju i stoga saradnju stavljaju u prvi plan.

Ono što nijedan emiter ne može da omogući sponzorima jeste direktno pozivanje na kupovinu, zakup roba ili usluga, niti da direktno upućuju na recimo „najbolju prodavnicu bele tehnike u kojoj je trenutno akcija za veš mašine“, pa da se još i pokaže komparacija sa drugim prodavnicama u kojima je skuplje i nema mašina najboljeg kvaliteta.

Nakon perioda emitovanja emisija odn. serijala emisija, predstoji evaluacija podataka o gledanosti i rasta prodaje onoga čime se vasa kompanija bavi. Ukoliko je doslo do podrške proizvodima ili uslugama, biće to argument koji će vas uveriti da je sponzorstvo isplativ vid oglašavanja.

 

milica_gacin

Milica Gacin

Urednik u zabavnoj redakciji RTS-a
i student doktorskih studija

Postavi pitanje

Author: Konsalting Saradnici

Pišite nam