Kratak komentar Zakona o sprečavanju nasilja u porodici
Jan16

Kratak komentar Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Poslanici Narodne Skupštine Republike Srbije usvojili su novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Zakon je stupio na snagu 2. decembra 2016. godine, a primenjivaće se od 1. juna 2017. godine. Usvajanjem novog zakona, u Srbiji će doći do stvaranja sistema koji bi pružao adekvatniju zaštitu svim licima koja nisu u mogućnosti da se brane. Uveden je čitav niz novih rešenja koja su usmerena na efikasnu zaštitu od nasilja u porodici....

Read More
Priča o prometu nepokretnosti ili o agenciji za prevare “APP”
Dec27

Priča o prometu nepokretnosti ili o agenciji za prevare “APP”

Da čovek sve mora sam nije samo mediokritetski zaključak analitičara života, već postulat koji sam morala da usvojim nakon pokušaja prevare nepostojeće agencije za promet nekretninama „Miško & friends“. Od tada sam pročitala sve što je važno za učesnike u prometu nekretnina i podrobno se raspitala kako funkcioniše praksa ne bi li nekog sledećeg Miška mogla da diskretujem argumentima, a ne samo zdravom pameću. Vest da prodajem...

Read More
Sponzorstvo u medijima
Dec06

Sponzorstvo u medijima

Direktna veza privrede i medija ogleda se u sferi marketinga. Oblici oglašavanja i mogućnosti koje privredni subjekti kao klijenti u medijskom sistemu imaju na raspolaganju navedeni su u prethodnim tekstovima, a sponzorstvo, kao izuzetno efikasan način plasiranja robe ili usluga, zahteva posebnu pažnju. Reč sponzor je latinskog porekla i označava pokrovitelja, što je termin koji se često primenjuje u medijima. Prema Zakonu o...

Read More
Kako da reklamirate svoj proizvod ili uslugu (2)
Oct28

Kako da reklamirate svoj proizvod ili uslugu (2)

Svaki od postojećih oblika oglašavanja ima svoju opravdanost. Šta će biti odabrana opcija zavisi od namere klijenta i finansijskih mogućnosti. Plasiranje proizvoda u emisijama je interesantno i efikasno oglašavanje jer je integrisano u programski sadržaj, ali nije moguće u vestima, emisijama o aktuelnim duštveno-političkim događajima i dečjim programima.Vaša inventivnost je ono što će određeni deo publike vrednovati i dodatno...

Read More
Kako da reklamirate svoj proizvod ili uslugu (1)
Oct24

Kako da reklamirate svoj proizvod ili uslugu (1)

U vremenu koje je medijski determinisano, sasvim je logično da je prisutnost u medijskoj sferi pitanje nužnosti.  Kada je reč o oglašavanju, čini se da je sve jasno, ali praksa dokazuje da i dalje postoje nepoznanice  o uslovima oglašavanja i problemima koji proizilaze iz tumačenja zakonske regulative. Brojni načini oglašavanja umnožavaju se sa razvojem internet marketinga, no, sfera interesovanja u ovom tekstu jesu tkz. tradicionalni...

Read More
Pišite nam