Outsourcing
Jan10

Outsourcing

Želja za poslovnim uspehom i sve veći pritisak tržišta doveli su do stvaranja novog, možda najvećeg, trenda u svetu – OUTSOURCING-a. Suština outsourcing-a je prepuštanje dela poslovnih aktivnosti koje nisu od strateškog značaja, kompanijama koje te poslove mogu obaviti efikasnije i jeftinije. To je praksa u kojoj pojedinac ili kompanija obavlja zadatak, pruža uslugu ili proizvod namenjen drugoj kompaniji, a čemu  je glavni...

Read More
Tipovi organizacione strukture
Jan04

Tipovi organizacione strukture

Pioniri menadžmenta od pre jednog veka bili su u pravu. Organizaciona struktura je neophodna. Modernoj organizaciji bez obzira da li je kompanija građevinska služba, univerzitet, bolnica, velika crkva ili vojska, potrebna je organizaciona struktura baš kao što je i biološkoj jedinici naprednijoj od amebe potrebna struktura. P.Druker   Radi povećane efikasnosti, srodni poslovi se grupišu kako bi se izbeglo dupliranje troškova, ali...

Read More
Što veća plata to manji porez!
Dec29

Što veća plata to manji porez!

Da li znate da možete, u skladu sa zakonskom regulativom, prilikom isplate zarade da platite poreze i doprinose samo 15tak procenata umesto standardnih 65% i da sve to uradite bez prekršaja bilo kog Zakona? Zakonom o doprinosima predviđena je jedna interestna mogućnost koja kaže da se doprinosi plaćaju na najvišu petostruku prosečnu zaradu u Republici Srbiji, koja trenutno iznosi oko 300 hiljada dinara. Drugim rečima, bez obzira da li...

Read More
Obračun zarada
Dec21

Obračun zarada

Na zarade zaposlenih poslodavac je u obavezi da na bruto zaradu zaposlenog plati porez i doprinose i to: 10% porez na zarade zaposlenih 14% doprinosa za PIO na teret zaposlenog 5,15% doprinosa za zdravstvo na teret zaposlenog 0,75% doprinosa za nezaposlenost na teret zaposlenog 12% doprinosa za PIO na teret poslodavca 5,15% doprinosa  za zdravstvo na teret poslodavca 0,75% doprinosa za nezaposlenost  na teret poslodavca. Osnovica za...

Read More
Novogodišnji pokloni za decu
Dec14

Novogodišnji pokloni za decu

Zakon o radu predvideo je mogućnost da poslodavac može deci zaposlenog, starosti do 15 godina života, da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen Zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana. Takođe je propisano da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu poklona deci zaposlenih, povodom Nove godine i Božića do 9.166 dinara godišnje po detetu (starosti do 15...

Read More
Pišite nam